The Inspector 

         บริการตรวจสอบห้องชุดคอนโดมิเนียม บ้าน อย่างละเอียดก่อนทำการโอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับมอบงานก่อสร้างที่ตรงตามข้อตกลง และไม่มีข้อบกพร่องใดๆ โดยการตรวจสอบของเราทำใน 2 ส่วนคือ การตรวจสอบข้อบกพร่องที่สามารถดูได้ด้วยตาและเครื่องมือวัดทั่วไป กับการตรวจข้อบกพร่องภายในที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตาเปล่าและเครื่องมือวัดทั่วไป โดยใช้เครื่องมือวัดแบบพิเศษเฉพาะทาง เช่น กรณีผนังตึกที่ผ่านการฉาบปิดและทาสีแล้ว ส่วนการรับแรงกดและความเรียบร้อยของงานพื้นและท่อ " มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับมอบบ้านที่สมบรูณ์ พร้อมมอบความสุขให้กับท่านและครอบครัว"

SEE MORE

The Agent 
         บริการสำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือเช่า รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภท คอนโดมิเนียม บ้าน ที่ดิน  เราเน้นบริการที่ความรวดเร็ว ราคาที่พึงพอใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของลูกค้าทั้งในส่วนของเจ้าของและผู้ซื้อ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเจรจา ตลอดจนการให้บริการปรึกษาทางด้านการเงิน การยื่นสินเชื่อ การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  สามารถปรึกษาทางทีมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือส่งข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของท่านผ่านหน้าเวบไซด์เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้ทันที 

SEE MORE