OkSure Agency - The Inspector

  •           มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับห้องชุดหรือบ้านที่ตรงตามข้อตกลงจากโครงการ และไม่มีข้อบกพร่องใด ๆเพื่อให้ที่อยู่อาศัยของท่านพร้อมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยที่มอบความสุขปราศจากปัญหา หรือพร้อมนำไปปล่อยเช่าต่อ หลังจากได้รับมอบจากโครงการไปแล้ว พร้อมตรวจสอบโดยทีมงานวิศวกรวิชาชีพ (กว.)
  •           รับบริการตรวจสอบห้องชุดคอนโดมิเนียม บ้าน อย่างละเอียดก่อนทำการโอนโดยทีมงานที่ผู้ชำนาญการ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน โดยการตรวจสอบของเราทำใน 2  ส่วน คือ การตรวจสอบข้อบกพร่องที่สามารถดูได้ด้วยสายตาและเครื่องมือวัดทั่วไป กับการตรวจสอบข้อบกพร่องภายในที่ไม่สามารถดูได้ด้วยสายตา และใช้เครื่องมืดวัดแบบพิเศษ เช่น กรณีผนังตึกที่ผ่านการฉาบปิดทาสีแล้ว ส่วนการรับแรงกดและความเรียบร้อยของงานพื้นและท่อ